09
Eylül
portfolio-course.jpg
YDS ‘den Nas?l 85+ Al?n?r? YDS’ye Nas?l Haz?rlanmal?y?m? Tm Cevaplar.
10:00 - 13:00

YDS s?nav?ndan arzu etti?iniz ba?ar?y? elde etmek istiyorsan?z, makalemizi okumaya devam ediniz. Makalemizde yazd?klar?m?z? harfiyen uygulad?n?z zaman arzu etti?iniz skorlardan ok daha fazlas?n? alacaks?n?z....